Vykdomi projektai

ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS ŠIAULIŲ RAJONE

Projekto vertė: 87 838,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2024 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos.

Programa: Sveikata.

Finansinių mechanizmų svetainė: https://www.eeagrants.lt/

Siekiant sukurti saugią aplinką vaikams šeimoje būtina suteikti rūpestingą pagalbą pirmą kartą besilaukiančioms, jauno amžiaus < 21 m., ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterims bei gyvenančioms socialinės rizikos aplinkoje. Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija kartu su partneriu – Šiaulių rajono savivaldybės administracija –  norėdama sumažinti nepageidaujamas gimdymo pasekmes, socialinę atskirtį, vaikų nepriežiūrą bei išnaudojimą, Šiaulių rajone  įdiegs šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį, kas leis teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas besilaukiančioms mamoms nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus. Šeimų lankymo specialistas prioritetine tvarka nemokamas paslaugas teiks Šiaulių rajono kaimiškų vietovių gyventojams, todėl mamoms pagalba bus teikiama ir atokiuose kaimo vietovėse.

Projektas padės moterims ugdyti ir stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo ir savo vaiko socialines problemas, atkurti socialinius ryšius su visuomene, skatinti atsakingą vaiko priežiūrą, bus suteikta informacija apie vaikų vystymąsi, tėvų – vaikų santykius ir jų plėtojimą. Ankstyvosios intervencijos paslaugos rajone teikiamos remiantis trimis sritimis:

– Priežiūros teikimas (Mano sveikata; Mano vaikas);

– Sprendimų priėmimas ir palaikymas (Rūpinimasis vaiku);

– Socialiniai ir bendruomenės ištekliai (Mano šeima ir draugai; Mano namai).

Projekto tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Šiaulių rajone.

Projekto veiklos: Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdarbinti vieną šeimų lankymo specialistą (1 etatui), kuris kuruos 25 šeimas. Projekto laikotarpiu planuojama, kad Šeimų lankymo specialistas atliks 14 vizitų į namus moters nėštumo laikotarpiu; 28 vizitus nuo kūdikio gimimo iki 12 mėn. ir 22 vizitus nuo 13 mėn. iki 24 mėn. Kiekvieno vizito metu šeimų lankymo specialistas surinks informaciją, įvertins pokyčius šeimos elgesyje, namų aplinkoje – kuri sritis šeimoje yra silpniausia.

Projekto tikslinės grupė – Projekto tikslinė grupė – pirmą kartą besilaukiančios, jauno amžiaus < 21 m., ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterys, gyvenančios socialinės rizikos aplinkoje ir vaikai iki 2 metų.

Norint gauti ankstyvosios intervencijos paslaugas Šiaulių rajone kreiptis šiais kontaktais:

VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija

Zita Jablonskienė, direktorė, tel. 841372405, el. p. gruzd.ambulat@gmail.com

https://www.siauliuraj.lt/projektai/astos/seimu-lankymo-teikiant-ankstyvosios-intervencijos-paslaugas-modelio-idiegimas/3250


PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS CENTRAS KARTU SU PARTNERIU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJA ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ “PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE”.

VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. kovo 07 d. pasirašė “Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių rajone” projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0002), finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

Projekto santrauka. Įvertinusi sparčiai didėjantį visuomenės senėjimą ir augantį sergančiųjų skaičių Šiaulių rajone, viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija siekdama laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendina projektą “Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių rajone”, kurio tikslas – pagerinti VšĮ Šiaulių rajono gyventojams teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms.

Įgyvendinant projektą numatoma atlikti  gydymo patalpų, labiausiai prisidedančių prie paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo pacientams, remontą, įsigyti reikalingos medicininės įrangos ir baldų, skirtų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2022 m. 

Įgyvendintos Projekto veiklos: Projekto metu suremontuotos VšĮ Šiaulių r. PSPC ir Projekto partnerio VšĮ Šiaulių r. Gruzdžių ambulatorijos gydymo paskirties patalpos, įsigyti nauji baldai ir medicininė įranga, kompiuterinė įranga. Šiaulių r. PSPC patalpose atlikti kondicionavimo sistemos įrengimo darbai 26 kabinetuose, kuriuose teikiamos pirminio lygio  medicininės paslaugos: šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų, gydytojų ginekologų, gydytojų chirurgų, gydytojų psichiatrų, medicinos psichologų, procedūriniuose, skiepų, EKG tyrimų, konsultacinės komisijos, medicinos izoliatoriaus kabinetuose.

Projekto pasiekti rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu pagerinta Šiaulių rajono savivaldybėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas savivaldybės gyventojams, padidintas teikiamų paslaugų efektyvumas. Atnaujinta infrastruktūra užtikrina Šiaulių rajono gyventojams teikiamas kokybiškas, savalaikes ir efektyvias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto biudžetą sudaro 229 105,05 Eur, iš jų:

VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui 210 893,99 Eur.

VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijai 18 211,06 Eur.

  • ES parama (ES fondų lėšos) – 211 922,17 Eur.
  • Partnerio lėšos (Šiaulių rajono savivaldybės) – 17 182,88 Eur.

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos ir atitinkamai sutrumpės gydymo laikas. Tikimasi, kad atnaujinta infrastruktūra, įsigyta medicininė įranga ir baldai   padidins paslaugų prieinamumą. Tokiu būdu bus prisidedama prie sergamumo mažinimo ir sveiko senėjimo. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus apie 22 tūkst. prisirašiusių pacientų.

Projekto partneris. Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija.

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.