Direktorė

Direktorė Zita Jablonskienė. Gimusi Šiaulių rajone, gyvena Šiaulių mieste.
Išsilavinimas:
Šiaulių universitetas, Edukologijos magistro laipsnis, Personalo mokymo vadyba Šiaulių universitetas, Socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų programa, bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo kvalifikacija Šiaulių medicinos mokykla, medicinos felčerė
Profesinė patirtis:
Nuo 1978 m. darbas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, medicinos felčerė. Nuo 1989 m. administracinis-vadybinis darbas asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Mokslinė patirtis:
Mokslo darbai į mokslinius leidinius „Profesinės studijos, teorija ir praktika‘, „Mokytojų ugdymas“, skaityti moksliniai pranešimai  tarptautinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose, straipsniai į vietos spaudą.. Mokslinių darbų ir pranešimų temos: „Personalo motyvacijos ir lojalumo skatinimo organizacijai psichosocialiniai veiksniai“, „Medicinos darbuotojų motyvavimas profesinei veiklai kaip edukacinių tyrimų problema“, „Emocinis intelektas darbe“, „Koučingas“, „Motyvacinės sistemos ir jų įtaka personalui“ ir kt. 2014 m. dalyvauta magistro studijų programos Edukologija išorinio tarptautinio ekspertinio vertinimo darbo grupėje.
Kvalifikacijos tobulinimas:
Konferencijos, stažuotės, seminarai sveikatos politikos formavimo klausimais; darbo teisės; Darbo kodekso klausimais; įstaigos, įmonės dokumentų rengimo klausimais; vadybos ir vadovavimo klausimais; psichosocialinės reabilitacijos klausimais; sveikatos aktualijų klausimais. Kalbos: puikiai  - rusų kalba, gerai – anglų kalba.

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.