KREIPIMASIS

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga ir palaikydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje, pasisako prieš neteisėtus pacientų atlygius medicinos darbuotojams, netoleruoja ir ateityje netoleruos korupcijos pasireiškimo faktų.

Viešosios staigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos direktorė kreipiasi į Jus, prašydama prisijungti prie valstybinės iniciatyvos, skatinančios skaidrų ir geranorišką medikų bendravimą su pacientais, – be kyšių. Susidūrus su bet kokiomis korupcijos apraiškomis, kviečiu netylėti ir nedelsiant apie tai pranešti ir/ar informuoti įstaigos administraciją, ar kitas atsakingas įstaigas. Noriu priminti, kad teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Asmens pageidavimu direktorius garantuoja jo anonimiškumą.

Geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų gerėjanti sveikata, nuoširdi šypsena ar geras žodis!

Pagarbiai

Direktorė Zita Jablonskienė

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.