Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

 Pareigybė 2021 metai
 Vidutinis metinis etatų skaičius  Vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis
Administracija 2 1979
Gydytojai 1,45 5188
Slaugytojai 5,25 1265
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 3,5 1141
Kitas personalas 3,4 951

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.