PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

1. Įstaigoje apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti:

el. paštu: gruzd.ambulat@gmail.com;

įstaigos direktorių – paštu ar raštu. Ant voko ar rašto būtina nurodyti: „asmeniškai direktoriui”, Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 19A, Gruzdžių mstl. Šiaulių r., LT-81419.

Anonimiškumas garantuojamas!

  • Apie galimus korupcijos atvejus Įstaigoje galite praneti Šiaulių rajono Savivaldybės korupcijos prevencijos skyriui:

Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos skyriui tel. (8 41) 599646, paštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Antikorupcijos komisija, Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai;

raštu, paliekant pranešimą dėžutėje „Pasitikėjimo dėžutė”, kuri yra Savivaldybės administracijos pastato Vilniaus 263, antrame aukšte

elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt;

faksu (8 41) 523886 (visą parą);

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Asmens pageidavimu Antikorupcijos komisija garantuoja jo anonimiškumą

  • Apie galimus korupcijos atvejus įstaigoje galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai: raštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius);

nemokamu pasitikėjimo telefonu +370 800 66 004;

Korupcijos prevencijos skyriaus telefonu (8 5) 266 14 95, 205 3372, 260 4708; elektroniniu paštu korupcija@sam.lt.

3.1. Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami ministerijoje, adresu Vilniaus g. 33, Vilnius, 413 kabinetas (už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų tel. (8 5) 266 1495, 205 3372, 260 4708).

Sveikatos apsaugos ministerijoje taip pat nagrinėjami anonimiškai pateikti pranešimai.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

  • STT apie korupciją galima pranešti: raštu;

palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia” ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją”,

visą parą veikiančiu „karštosios linijos” telefonu +370 5 266 33 33 (ir poilsio dienomis),

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.

4.1. Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija siekia Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo.

Korupcijos prevencijos atmintinė.

Išsamesnė informacija pacientams, norintiems pranešti apie korupcinio pobūdžio veiką įstaigoje.

Viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos Korupcijos prevencijos programa 2018-2019 m.

Korupcijos prevencijos VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijoje programos įgyvendinimo 2018-2019 metais priemonių planas.

Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus.

VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos darbuotojų Elgesio kodeksas.

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.