Misija, vizija

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jos įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.

Įstaiga teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos; kineziterapijos; masažo ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – paliatyviosios pagalbos paslaugas;  Verbūnų medicinos punkte ir Šiupylių medicinos punkte bendruomenės slaugos paslaugas.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ugdyti gyventojų.rūpinimąsi savo sveikata.

Misija. Organizuoti ir teikti kvalifikuotas, kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas aptarnaujamos teritorijos gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir gydymo metodus. Šia veikla siekiama rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir bendruomenės lūkesčius.

Vizija. Gruzdžių ambulatorija – patikima ir saugi pacientams, racionaliai valdanti išteklius, asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.