Prisirašymas ambulatorijoje

Viešojoje įstaigoje Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijoje teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose Šiaulių rajono ir miesto gyventojams, prisirašiusiems šioje įstaigoje.

Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Registratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę, vaikams –lietuvišką gimimo liudijimą.

Platesnė informacija teikiama telefonu (841) 37 23 31

Teisės aktais nustatyta, kad kiekvienas asmuo (globėjas) gali laisvai pasirinkti gydymo įstaigą ir šeimos gydytoją. Prie įstaigos prisirašoma gyventojui (globėjui) užpildžius nustatytos formos prašymą. Prašymas rašomas ir tuo atveju, jei toje pačioje įstaigoje norima pasirinkti kitą šeimos gydytoją.

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 ,,Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (su papildymais ir pakeitimais), už prisirašymo dokumentų tvarkymą asmuo (globėjas) poliklinikai privalo mokėti 0,29 euro mokestį. Jei kitą gydymo įstaigą renkasi anksčiau nei po 6 mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą asmuo (globėjas) pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį.

Prirašymo mokestis netaikomas Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams. Jei asmuo studijų laikotarpiu anksčiau nei po 6 mėnesių pasirenka kitą gydymo įstaigą – moka 0,29 euro mokestį.

Būtinoji medicinos pagalba, reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 ,,Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo„ (su papildymais ir pakeitimais), teikiama visiems asmenims. Ją teikia bet kuris tuo metu dirbantis gydytojas.

Kodėl būtina pasirinkti šeimos (bendrosios praktikos) gydytoją?

Norėdami naudotis medicinos paslaugomis, Jūs privalote būti pasirinkę šeimos gydytoją. Jums susirgus, jis kvalifikuotai suteiks pagalbą, atliks būtiniausius tyrimus, diagnozuos ligą ir skirs gydymą, teiks paslaugas namuose. Jei reikės, išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą ar gydymui ligoninėje bei reabilitacijai.

Prisirašymo formas rasite čia:

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.