PACIENTŲ DĖMESIUI !!!

Lietuvos Respublikos Vyriausybei švelninant karantino sąlygas, VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos teikiamas ambulatorines paslaugas atnaujinsime etapais, neviršijant 50 proc. paslaugų, lyginant su laikotarpiu prieš karantino paskelbimą.
Planas VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijoje yra parengtas vadovaujantis 2020 m. kovo 3 d. patvirtintu “Darbo organizavimo, paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso, tvarkos aprašu” (toliau – Aprašas), jo priedais ir kitais naudojamais dokumentais, siekiant suvaldyti pavojingos užkrečiamos ligos Koronaviruso (toliau – COVID-19) plitimą.

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS

Konsultacijos su šeimos gydytojais ir slaugytojomis taip pat bus vykdomos nuotoliniu būdu – naudosime telefonines konsultacijas.
Skambinkite tel. (8 41) 372331 (registratūra), mob. 8 683 82033 (šeimos gydytojas), mob. 8 683 02433 (slaugytoja), mob. 8 686 70204 (administracija). Tik su šeimos gydytojo leidimu bus galima atvykti į Gruzdžių ambulatoriją. Gydytojas ar slaugytoja dėl būtino vizito į įstaigą Jums perskambins ir kartu nuspręsite dėl tolimesnių veiksmų. Registruotis galėsite nuotolinei konsultacijai – telefoniniu skambučiu.
Nuolat vartojamų vaistų receptai ir medicinos priemonės bus pratęsiamos nuotoliniu būdu.
Nedarbingumo pažymėjimai dėl karantino, traumos ar ligos bus išduodami nuotoliniu būdu.
Profilaktinės sveikatos patikros atidedamos.
Dėl planinių skiepijimų būtina visų pirma susisiekti su šeimos gydytoju.
Planinės odontologinės paslaugos atidedamos, kreipkitės tik dėl būtinosios pagalbos.
Laboratoriniai tyrimai bus atliekami tik šeimos gydytojo sprendimu ir tik tiems, kam būtina.
Neneškite kūdikių ir neveskite vaikų į ambulatoriją, problemas spręskite nuotoliniu būdu – telefoniniu skambučiu.
Senyvo amžiaus asmenys saugokite save, (Jūs esate pati rizikingiausia grupė) nevykite į ambulatoriją – šeimos gydytojas konsultuos Jus nuotoliniu būdu.

Norime nuraminti, kad šeimos gydytojai ir slaugytojos suteiks visą Jums reikalingą pagalbą ir užtikrins reikalingas paslaugas. Dėl Jūsų pačių saugumo skatiname likti namuose !!!
Mūsų tikslas – Jūsų ir Jūsų artimųjų sveikatos išsaugojimas !!!

Informacija apie koronavirusą skelbiama čia http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Gruzdžių ambulatorija


patikima ir saugi pacientams, racionaliai valdanti išteklius, asmens sveikatos priežiūros įstaiga.Kiekvienas įstaigos pacientas turi teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei privalomojo sveikatos draudimo lėšų, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai.


PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS CENTRAS KARTU SU PARTNERIAIS VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJA IR ŠIALIŲ RAJONO SAVIVALDYBE ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE“

VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. kovo 07 d. pasirašė „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių rajone“ projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0002), finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

Skaityti daugiau
sam
vlk
stlk
sodra
vvkt

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją mūsų ambulatorijoje

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija aptarnauja Šiaulių rajono gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje.Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. regitratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. Informacija teikiama telefonu (8 41) 372 331.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, teikianti pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos paslaugas, vykdanti prevencines programas bei visuomenės sveikatos programas, atliekanti profilaktinius sveikatos tikrinimus.